TEMAT: GMO

GMO 26 Kwi 2017 14:34 #537519

  • Renia
  • Renia's Avatar
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Posty: 179
  • Otrzymane dziękuję: 393
To chyba nie jest najlepsza wiadomość dla nas ogrodowych maniaków ale ostatnio doszło do mych uszu że rząd pracuje nad zmianą ustawy GMO. I tak sprawdziłam - rzeczywiście - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1424
i tak:
12) po art. 49 dodaje się art. 49a–49i w brzmieniu:
„Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.
:cry3:
Pozdrawiam, Renia :)


Wygenerowano w 0.086 sekundy
Zasilane przez: Kunena Forum