• Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 20:21 #576486

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Aeracja, inaczej napowietrzanie gleby. Jest to ważny zabieg stosowany w pielęgnowaniu trawników, gdyż likwiduje między innymi nadmierne ubicie gleby na której rośnie trawa.

Agregaty glebowe to nie maszyny rolnicze :happy: Wyrażenie to pochodzi od łacińskiego słowa aggregare, które oznacza gromadzenie czegoś. Są to gruzełki glebowe o rozmaitej wielkości, składają się one z cząstek glebowych, substancji mineralnych i organicznymi, bakterii glebowych. Agregaty glebowe tworzą strukturę gleby.

Agrofagi to niepożądane organizmy, chwasty, patogeny chorobotwórcze, szkodniki roślin.

Agrowłóknina jest to włóknina polipropylenowa wykorzystywana w uprawie roślin, by zapewnić im lepsze warunki wzrostu. Agrowłóknina może być przeznaczona do osłaniania roślin wiosną, by szybciej rosły i wcześniej plonowały, do ściółkowania gleby, w celu wyeliminowania chwastów i ograniczenia parowania wody, do zimowego osłaniania roślin przed mrozami, a także do cieniowania roślin.

Allelopatia, wzajemne oddziaływanie roślin poprzez wydzielane rozmaitych substancji czynnych.
Fizjologicznie czynne substancje wydzielane przez roślinny lub wytwarzane podczas rozkładu resztek roślinnych hamują lub pobudzają kiełkowanie i wzrost.

Arfa, nie mylić z harfą :), gdyż jest to siatka druciana rozpięta na ramie, służąca do przesiewania ziemi kompostowej.

Azotyny, sole kwasu azotawego powstające w glebie jako pośrednie związki w procesie nitryfikacji związków amonowych lub denitryfikacji azotanów. Wchłonięte do krwi azotyny mogą powodować methemoglobinemię. Wysoki poziom azotynów w przewodzie pokarmowym może wywołać zatrucia. W organizmie azotyny powstają głównie w wyniku redukcji azotanów przy udziale mikroorganizmów przewodu pokarmowego.
Za tę wiadomość podziękował(a): Malkar, MagdaH


Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 21:15 #576504

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Biostymulatory są to związki organiczne, które stosowane w bardzo małych ilościach w produkcji roślinnej powodują szybszy rozwój. Umożliwiają one roślinom bardziej efektywne wykorzystanie substancji odżywczych, wzmacniają odporność roślin na szkodniki i czynniki chorobotwórcze, zwiększają i poprawiają jakość plonów.

Brodawki korzeniowe - narośla na korzeniach roślin motylkowych, w których żyją bakterie
wiążące azot z powietrza, dostarczają one
związki azotowe w formie przyswajalnej przez rośliny.

Bronowanie, jeden z zabiegów stosowanych w polowej uprawie roślin, jego celem jest płytkie spulchnienie gleby, rozdrobnienie brył, likwidacja skorupy glebowej. W czasie tego zabiegu niszczy się również chwasty, wyrównuje powierzchnię pola, miesza się nawozy mineralne z powierzchniową warstwą gleby. Na rabacie ogrodowej wystarczy grabienie, jest to zabieg porównywalny :)

Bronowanie na czarno nie zabiegiem nielegalnym :), to jedynie bronowanie pola na krzyż, by zniszczyć kiełkujące chwasty lub zlikwidować zaskorupiałą powierzchnię gliniastej gleby.

Bulwa, silnie skrócona, zgrubiała, mięsista łodyga podziemna (np. u ziemniaków, dalii),
zawiera materiały zapasowe, służy do rozmnażania wegetatywnego. Nie mylić z cebulą :)

Bylina - wieloletnia roślina zielna, której części nadziemne co roku obumierają, a części podziemne, czyli kłącza, cebule, bulwy są trwałe. W kolejnym sezonie wyrastają z nich nowe pędy, które kwitną i zawiązują nasiona. Byliny mogą żyć na jednym miejscu przez wiele lat, a jednocześnie rozmnażać się z nasion i rozsiewać wokół.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 22:02 #576518

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Chelaty - związki chemiczne w niewielkim stopniu związane z Helą :) Są związkami chemicznymi o skomplikowanej budowie (np. najpopularniejszy EDTA to kwas etylenodiaminotetraoctowy) tworzącymi wiązanie z kationami metali (np. Fe+2, Fe+3, Zn+2, Cu+2) o dużej trwałości. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, ale mała dysocjacja, w związku z tym związki te nie ulegają w glebie rozpadowi. Nawozy chelatowe są przyswajane przez rośliny, i dopiero wtedy minerały są uwalniane.

Chloroza to choroba roślin powstała na skutek braku chlorofilu, objawia się żółknięciem liści. Najczęściej występuje u roślin rosnących na glebach ubogich w żelazo, magnez, azot. Na glebach o odczynie zasadowym występuje tzw. chloroza wapienna, wywołana przechodzeniem żelaza w związki trudno przyswajalne dla roślin lub wręcz niedostępne dla nich.

Chochoł - słomiane okrycie krzewów ogrodowych na zimę. W dramacie S. Wyspiańskiego Chochoł to jedna z ważniejszych postaci odkrywających ludzkie dusze, a jednocześnie okrywał przed mrozem różę. :)

Ciecz bordoska, fungicyd pochodzenia nieorganicznego otrzymywany w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z siarczanem miedzi. Przygotowuje się ją w niemetalowych pojemnikach. Należy zgasić w wodzie 0,1 kg wapna palonego i rozcieńczyć z wodą do 10 l. W oddzielnym pojemniku, również niemetalowym, rozpuszcza się 0,2 kg siarczanu miedzi w 10 l wody. Bezpośrednio przed opryskiwaniem roztwór siarczanu miedzi wlewa się powoli do mleka wapiennego, mocno mieszając. Jest to preparat nietrwały, który już po kilku godzinach zaczyna krystalizować, staje się wówczas nieużyteczny.

Czarcia miotła to:
1)Różnej wielkości skupienia nienormalnie rozwiniętych pędów, które są nadmiernie zagęszczone, skarłowaciałe. Powstają one najczęściej pod wpływem porażenia przez pasożytnicze grzyby Taphrinales, w wyniku niedoborów mikroelementów oraz z wielu niewyjaśnionych przyczyn. Czarcie miotły po zaszczepieniu i rozmnożeniu dają często początek nowej odmianie drzew ozdobnych.
2) Moja miotła, którą sprzątam forum :)

Części szkieletowe to dla ogrodnika te cząstki gleby, które mają średnicę powyżej 1 mm. Nie muszą one pochodzić z ludzkiego szkieletu :) Mogą być rozkładające się resztki zrębków drewna.

Czop dla w sadownika to kilkucentymetrowy kawałek przyciętego peńka dziczka nad zokulizowanym (zaszczepionym) oczkiem odmiany szlachetnej. Cz. służy za podporę dla młodego pędu wyrastającego z oczka.

Czystość materiału siewnego, nie ma nic wspólnego z kąpielą :) jest to procent poprawnie wykształconych, zdrowych i nie uszkodzonych nasion danego gatunku w badanej próbce nasion.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 22:33 #576530

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Deflacja dla ogrodnika jest erozją gleby dokonywaną przez wiatr. Ekonomiści myślą inaczej i z deflacji się cieszą :)

Diaspora to słowo pochodzenia greckiego, oznaczające rozproszenie członków danego narodu bądź grupy etnicznej, bądź wyznawców religii. Dla ogrodnika z kolei to każda część rośliny (zarodniki, nasiona, owoce, cebule, rozmnóżki), która po oddzieleniu się od rośliny macierzystej oddala się i rozwija w nową roślinę.

Długopędy - w sadownictwie, pędy drzewa, których przyrost roczny jest nie mniejszy niż
20 cm. Dla tych pędów charakterystyczne są długie międzywęźla, czyli odległości między liśćmi i pąkami. Na długopędach wyrastają liście, pąki kwiatowe pojawiają się bardzo wyjątkowo.

Dokarmianie roślin → nawożenie pogłówne

Dołowanie to bardzo przydatne czynności dla ogrodnika i wcale nie są one związane z hejtowaniem lub dokopywaniem komuś:)
1) Jest to stary sposób przechowywania warzyw w ogrodzie, polegający na tym, że rośliny po wyrwaniu układa się gęsto w uprzednio przygotowanym dole o szerokości 1,5–3,0 m. Korzenie i dolne części warzyw przysypuje się ziemią. Górne części roślin znajdują się nad powierzchnią ziemi. Przechowywać w ten sposób można pory, selery, pietruszkę, brukselkę. Tuż przed mrozami doły nakrywa się grubą warstwą słomy
2) W sadownictwie to umieszczanie korzeni drzewek lub krzewów w rowku pod wilgotną ziemią, aby opóźnnić ich rozwój lub zabezpieczyć przed wysychaniem w czasie długotrwałego przesadzania.

Dzieciuchowatość - niekorzystne zjawisko podczas przechowywania bulw ziemniaka w zbyt ciepłym ponieszczeniu, polegające na wyrastaniu wtórnych bulw u ziemniaka. Dzieciuchy, czyli małe wtórne bulwy, są niezbyt smaczne i łatwo się psują, osłabiają też bulwy macierzyste.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 22:49 #576532

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Emulgator w ochronie roślin to substancja powierzchniowo czynna, która obniża napięcie
powierzchniowe. Dodaje się go do preparatów ogrodniczych w celu stabilizowania zawiesin.

Entomofagi - organizmy drapieżne i pasożytnicze odżywiające się żywymi owadami, np. biedronki, sikory, owadożerne rośliny.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 23:03 #576536

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Fertygacja, (ang. fertigation = fertilization nawożenie + irrigation nawadnianie) - dostarczanie roślinom wody z równoczesnym nawożeniem. Celem fertygacji jest precyzyjne dawkowanie pożywki nawozowej bezpośrednio do aktywnej strefy systemu korzeniowego. Podstawową zaletą tej techniki nawożenia jest dokładność i równomierność podawania pożywki. Nawozy dostarczane są tylko do zwilżonej gleby – tam gdzie rozwija się system korzeniowy.

Fitoncydy- substancje wytwarzane przez rośliny, np. cebulę, czosnek, czeremchę, o działaniu hamującym lub zabójczym dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Działanie tych substancji znane było i wykorzystywane od najdawniejszych czasów:
Wieśniacy czosnek w wielkiej obfitości pojedli, a ku większej pewności wieńce sobie
czosnkowe na szyjach pozawieszali. Niektórzy, osobliwie niewiasty, całe główki czosnku
pozatykali sobie, gdzie jeno mogli. Całe sioło czosnkiem śmierdziało horrendum, dumali tedy
kmiecie, że w bezpieczności są i że nic im upir uczynić nie zdoła. Wielkie było zasię ich
zdumienie, gdy upir, o północku nadleciawszy, nie zląkł się zgoła, jeno śmiać się ją, zębami
od uciechy zgrzytać a szydzić. "Dobrze to, wołał, żeście się przyprawili, wnet was żreć będę,
a przyprawione mięsiwo więcej mi do smaku. Posólcie się jeszcze a popieprzcie, a i o
musztardzie nie zapominajcie.”

Fryty (fr. frire smażyć) nie są ogromnymi frytkami, choć też powstają w wyniku ogrzewania :) Są to innowacyjne nawozy mineralne o długotrwałym działaniu otrzymywane w wyniku stapiania soli zawierających mikroelementy z tlenkami metali. Słaba rozpuszczalność tych związków chroni mikroelementy przed wymywaniem przez deszcze. Nadają
się te nawozy szczególnie do nawożenia gleb lekkich.

Fungicydy, środki stosowane do zwalczania chorób grzybowych u roślin.
Ostatnio zmieniany: 26 Lis 2017 23:13 przez Hiacynta.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 26 Lis 2017 23:26 #576541

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Galasy - wyrośla na roślinach zielnych i drzewiastych, powstałe na skutek nakłucia tkanki i
złożenia jaj przez owady z rodziny galasówek.

Gnicie, rozkład substancji organicznej, czyli resztek roślinnych w warunkach beztlenowych.
Wydziela się wówczas charakterystyczny dla tego rozkładu siarkowodór i metan.

Gumoza - wyciekanie z porażonych, uszkodzonych organów drzew płynnej, podobnej
do gumy, substancji zestalającej się na powietrzu. Jest to reakcja rośliny na rany, skaleczenia, uszkodzenia mrozowe lub czynniki chorobotwórcze.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 27 Lis 2017 00:16 #576546

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Heliofity, rośliny światłolubne, wymagające do rozwoju dużych ilości światła słonecznego. Wszakże Helios był bogiem słońca :)

Herbicydy - środki służące do selektywnego niszczenia chwastów.

Higrofity - rośliny żyjące w miejscach wilgotnych, przy niedostatku wody obumierają.

Humifikacja - proces wytwarzania się w glebie warstwy próchnicy pod wpływem organizmów glebowych.
Ostatnio zmieniany: 27 Lis 2017 00:16 przez Hiacynta.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 27 Lis 2017 00:28 #576547

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Infiltracja - ogrodnicy tak mówią o przesiąkaniu wody przez glebę;

Insektycydy są środkami owadobójczymi. Zabijają szkodniki na śmierć, ale są też toksyczne dla owadów pożytecznych, dlatego należy stosować je bardzo rozważnie i umiejętnie.

Inspekt to skrzynia bez dna, niestety wypełniona jest obornikiem, kompostem, glebą, a nie klejnotami :) W wyniku procesu rozkładu obornika wytwarza się ciepło i w ten sposób gleba w inspekcie jest w naturalny sposób podgrzewana. Od góry inspekt przed utratą ciepła chronią okna lub maty ogrodnicze.

Izolator - to osłona kwiatu z pergaminu, celofanu, kawałka rajstop, itp. przed niekontrolowanym zapyleniem. Elektrycy pewnie by się bardzo zdziwili :)

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 27 Lis 2017 00:31 #576548

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Jałowienie gleby smuci każdego miłośnika roślin, gdyż oznacza zmniejszanie się żyzności gleby. Aby temu przeciwdziałać stosuje się rozmaite metody nawożenia roślin.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 27 Lis 2017 01:11 #576550

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Karencja - okres, który musi upłynąć od zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbiorów lub możności spożycia. Przestrzeganie okresów karencji zapobiega zatruciu pokarmowemu. W czasie okresu karencji następuje degradacja preparatu.

Karpa - podziemna część niektórych roślin wieloletnich, z której co roku wyrastają nowe pędy.

Komplementacja - wzajemnie korzystne oddziaływanie na siebie roślin rosnących w sąsiedztwie. Odpowiedni dobór takich roślin pozwala na ograniczenie środków ochrony roślin.

Kompost - nawóz organiczny otrzymywany w wyniku kompostowania przez tlenową fermentację resztek roślinnych. Dobrze rozłożony kompost ma jednolitej ciemnobrązowy lub czarny kolor, a zapach
świeżej ziemi.

Kopcowanie to kolejna tradycyjna metoda przechowywanie przez zimę plonów roślin okopowych, takich jak: buraki, ziemniaki, marchew, brukiew. Kopcowanie polega na usypaniu z tych warzyw pryzm, które następnie okrywa się grubą warstwą słomy i obsypuje ziemią.

Kopczykowanie to z kolei obsypywanie ziemią nadziemnych części roślin. Kopczykowanie stosuje się w celu ochrony korzeni i części łodygi roślin przed przemarznięciem lub w celu rozmnażania.

Krótkopędy to dla sadownika najbardziej wymarzone części drzewa, są to pędy skrócone pędy drzewa o zahamowanym wzroście. Na nich wyrastają najczęściej pąki kwiatowe, a potem pojawiają się owoce.

Kultura gleby - to stan an gleby, który umożliwia łatwe i szybkie doprowadzenie roli do stanu sprawności, utrzymującego się przez dłuższy czas. Nie jest to cecha naturalna, lecz nadana przez człowieka poprzez wieloletnią celową i zaplanowaną działalność. Kultura gleby powstaje, kiedy jest współdziałanie racjonalnej uprawy roli i obecność struktury gruzełkowatej gleby, wytworzeniu której sprzyja: uprawa wieloletnich roślin motylkowatych, nawożenie organiczne, wapnowanie, płodozmian, przeprowadzenie melioracji wodnych.
Niewłaściwa uprawa roli powoduje z czasem stopniową utratę kultury gleby, powodując powstanie gleby niekulturalnej.

Kumaryna, substancja organiczna o charakterystycznym, delikatnym zapachu siana, występująca np. u
nostrzyka białego. Jest ona naturalnym inhibitorem kiełkowania nasion, opóźnia kiełkowanie.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 27 Lis 2017 01:19 #576551

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Latorośl dla sadownika to pęd wyrastający z pąków położonych na łozie lub na kilkuletnich częściach
krzewu. Na latorośli wyrastają się liście, pąki letnie i zimowe oraz kwiatostany, z których rozwijają
się grona i owoce.

Łęty, części nadziemne ziemniaków - łodygi i liście.
Ostatnio zmieniany: 27 Lis 2017 01:20 przez Hiacynta.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 27 Lis 2017 01:44 #576552

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Minowanie - nie ma nic wspólnego z saperami, powoduje jedynie wybuch u ogrodnika, gdy miny zobaczy :) Jest to drążenie przez larwy owadów kanalików wewnątrz liści lub pod skórką łodyg, żerujące w liściach larwy wyjadają miękisz, drążąc w nim chodniki, czyli miny, nie uszkadzając górnej i dolnej skórki. Słowo mina pochodzi z języka angielskiego, w którym "mine" oznacza kopalnię, a "miner" to górnik.

Mulczowanie - przykrywanie powierzchni gleby ścinkami roślin, zrębkami, korą, trawą, by ograniczyć parowania wody. Mulczowanie ogranicza też kiełkowanie i rozwój chwastów, poprawia kulturę gleby, zapobiega erozji. Z warstwy mulczu w ciągu sezonu wytwarza się próchnica.

Mumie to nieprzyjemny widok, są to bowiem owoce pestkowe i ziarnkowe porażone chorobami grzybowymi. Są one najczęściej czarne, twarde, suche i stosunkowo trwałe. Na mumiach tworzą się
organy przetrwalnikowe oraz owocniki grzybów wywołujących brunatne zgnilizny
owoców. Mumie należy usuwać z drzew.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 28 Lis 2017 00:04 #576699

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Nawozy zielone, istotnie mają zielony kolor, gdyż jest to świeża masa uzyskana z roślin, którą przekopuje się z glebą, aby zwiększyć jej żyzność. Do uprawy na nawozy zielone najlepiej nadają się rośliny motylkowe (np. łubin żółty, peluszka, seradela), wzbogacają one glebę przede wszystkim w azot.

Nekroza - obumieranie tkanek wskutek działania patogenów, niedoboru lub nadmiaru składników mineralnych, wody, itp.

Nicienie - drobne cienkie robaki uszkadzające rośliny uprawne (np. mątwik burakowy, mątwik ziemniaczany, węgorek niszczyk).

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 28 Lis 2017 00:24 #576700

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Obsypywanie czyli redlenie, okopywanie Zagarnianie z międzyrzędzi dodatkowych warstw gleby na nadziemne części roślin, tzw. okopowych, czyli ziemniaków, buraków cukrowych, buraków pastewnych, ale też porów i szparagów. Sprzyja to rozwojowi rośliny i jej podziemnych części.

Oczko dla sadownika to pąk liściowy pobrany ze środkowej części dobrze wyrośniętego, młodego pędu rozmnażanej odmiany w celu przeprowadzenia szczepienia.

Odkłady są młodymi rosnącymi pędami krzewu lub drzewa, częściowo przysypuje się je ziemią w celu ukorzenienia. Odkłady po ukorzenieniu się należy odciąć od rośliny macierzystej i posadzić.

Oryginał- kwalifikowany materiał siewny, który uzyskuje się przez bezpośrednie rozmnożenie elity. Czyli w nasiennictwie, jak w życiu i oryginały się trafiają i elity rozmnażają :)

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 28 Lis 2017 00:48 #576701

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Pasierb dla sadownika to pęd wyrastający w kącie liścia pędu tegorocznego.

Pasynkowanie, czyli uszczykiwanie polega na usuwanie bocznych pędów
(pasynków) niektórych roślin, w celu wzmocnienia wyrastających na pędzie głównym. Stosowane jest na roślinach, które z powodu zbyt silnego rozwoju bocznych pędów dają gorszy plon.

Pędzenie czyli przyspieszenie rozwoju warzyw i roślin ozdobnych zimą i wczesną wiosną, które dokonuje się w szklarni.

Podkładka - młode drzewko owocowe lub ozdobne, na którym szczepi się pęd (zraz), lub pąk liściowy (oczko) odmiany szlachetnej.

Podkrzesywanie - usuwanie u drzew zbytecznych dolnych pędów wyrastających pod ostrym kątem.

Podłoże inertne, inaczej bierne - to podłoże nie wchodzące w reakcję z pożywką, np. wełna mineralna, keramzyt, pianki poliuretanowe i aminowe.

Pojedynkowanieto wycinanie siewek zbyt gęsto rosnących w rzędach, w celu zapewnienia pozostałym, pojedynczym roślinom lepszych warunków do wzrostu.

Przewodnik - część pędu głównego powyżej pierwszego konara drzewa owocowego.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 28 Lis 2017 01:07 #576702

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Rewersja, całkowity lub częściowy powrót mutanta do fenotypu pierwotnego (dzikiego), poprze mutację wsteczną lub mutację supresową, albo też w reakcji na oddziaływanie warunków środowiska.

Rośliny repelentne- które dzięki swoim właściwościom (np. zapachowi) działają odstraszająco na szkodniki; np. mszyce, stonkę ziemniaczanąe - odstraszają konopie;

Rozmnóżki mają dwojakie znaczenie:
1. organy wegetatywnego rozmnażania roślin, np. pąki na rozłogach truskawek.
2. młode rośliny,wyrastające na łodygach lub liściach rośliny macierzystej.

Rozsada - to coś, co się rozsadza, a rozsadza się na miejsce stałe młode rośliny otrzymane z siewu.

Mały słownik ogrodnika - czyli przydatne pojęcia ogrodnicze 30 Lis 2017 19:12 #577097

 • Hiacynta
 • Hiacynta's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • gg 9117859
 • Posty: 13262
 • Otrzymane dziękuję: 8535
Sadzonka, często nazywana odnóżką lub szczepką - fragment rośliny (część pędu, korzenia, liść lub jego część), zdolny do rozwinięcia się w nową, w pełni funkcjonalną roślinę. Stosowanie sadzonek jest jednym ze sposobów rozmnażania wegetatywnego.
W zależności od tego, jaką część rośliny pobraliśmy do ukorzenienia rozróżnia się sadzonki: pędowe, w tym wierzchołkowe, korzeniowe i liściowe. Sadzonki pędowe mogą być: zielne, półzdrewniałe i zdrewniałe.
Zdrewniałe sadzonki pędowe powinny mieć zwykle ok. 15-25 cm długości. Najczęściej wycina się je i sadzi jesienią lub wiosną, ale wówczas należy przez zimę po przechowywać je w chłodnym pomieszczeniu w wilgotnym piasku. Podobnie postępuje się z sadzonkami korzeniowymi. Wszelkiego rodzaju sadzonki zielne sadzi się tak, aby zapewnić ciepło - temperaturę ok. 25 °C- oraz wysoką wilgotność powietrza.

Sadzonkowanie - rozmnażanie roślin przy pomocy sadzonek (również odnóżek, szczepek).

Siewka to początkowy etap rozwoju rośliny od wykiełkowania do rozwoju pierwszych listków.

Szczepienie - metoda uszlachetniania drzew owocowych i roślin ozdobnych polegająca na wszczepieniu do nieszlachetnej podkładki (dziczka) fragmentu odmiany szlachetnej.
Podstawowe metody szczepienia to szczepienie zrazem i okulizacja (oczkowanie).

Ściółkowanie gleby -> mulczowanie
Ostatnio zmieniany: 03 Gru 2017 15:49 przez Hiacynta.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Wygenerowano w 0.141 sekundy
Zasilane przez: Kunena Forum